adam asmaca

benden yazar olmaz
ekseriyetle küçük çocukların oynadığı, sorulan ismi isimde bulunan harfler kadar çizgi çizerek bulmaya çalışılan, karşıdaki kişinin tek tek harf söylediği ve her yanlışta ölüme bir adım daha yaklaşılan oyun. önce darağacı çizilir, sonra ipi, sonra kafası elleri çizilir ve kişi hala kelimeyi bilemezse en sonunda ayağı da çizilerek idam edilir. o değil de bir çocuk için fazlasıyla şiddete özendirici.