ansiklopedi

benden yazar olmaz
deniş diderot, alembert, voltaire, Rousseau, holbach, helvetius gibi, insanın özü itibari ile iyi olduğuna ve uygun koşullar sağlandığında, sonsuzca gelişebileceğine ve hatta yetkinleşebileceğine inanan aydınlanmacı iyimser filozofların 1751-1776 yılları arasında, Fransa`da 35 cilt halinde yayınladıkları ve 18. yüzyılın bütün bilimsel bilgi ve düşüncesini bir bütün olarak serimlemeyi amaçlayan dev eser.
bir ipte iki cambaz
günümüzde sadece kütüphanelerin tozlu raflarında ömrünü tüketen, yeni neslin bilmediği, bizim zamanımızda ise evlerin baş köşesinde olmuş olan bilginin ulaşılabileceği kitaplardır.