deyiş

kolibandi
anadolu halk kültürünün sözlü edebiyatının ezgilerle bütünleşip bugüne kadar gelmiş halidir.

anadolu aleviliğinin dimdik ayakta durmasının en önemli etkenlerindendir.