diprotodon

hacarap
günümüzden yaklaşık 45000 yıl öncesine kadar Avustralya'da varlığını sürdürmüş ancak insanın (homo sapiens'in) avustalya'ya ayak basmasının ardından birkaç binyıl içinde nesli tükenen avustalya yerlisi keseli büyük memeli.

insanla tanışıklığından önce 1,5 milyon yıl kadar varlığını devam ettirebilmiş, buzul çağlar atlatmış, doğal felaketlerin üstesinden gelebilmiş bu hayvan kendisine benzer 23 Avustralya büyük keselisinden 22 tanesi ile aynı kaderi paylaşmıştır.

yani insan Avustralya ya ayak bastığında bilinen 24 büyük keseli hayvan vardı ama bunlardan 23 tanesinin nesli tükendi. bu durumun sebebi ise ekolojik seri katil ünvanını sonuna kadar homo sapiensler yani bizleriz.