direnme savaşı

kolibandi
Nguyen Duc Thuan 8 yıl tutuklu kaldığı işkencehanelerde yaşadıklarını anlattığı kitaptır.

8 yıl süren viesnat özgürlük mücadelesinde işgalci faşist güçleri ve onların sembollerini selamlamayı dahi reddeden devrimcileri ve maruz kaldıkları işkenceleri anlatan bir kitaptır.

vietnam devrimini anlatır. dünya devrimcilerini anlatır.
"ölümden korkulursa devrim yapılmaz"