eduard şevardnadze

benden yazar olmaz
1985 - 1990 yılları arasında sscb eski dışişleri bakanlığı görevini üstlenen kişi. sscb dağıldıktan sonra 2003 yılına kadar gürcistan devlet başkanlığı görevini yürütmüştür.