gelin canlar bir olalım

kolibandi
zalime karşı bir birliktelik çağrısıdır.

pir sultanın sesinden yüzyıllardır yankılanmaktadır.

zalimleri o gün bugündür titretmektedir.

Gelin canlar bir olalım,
Münkire kılıç çalalım,
Hüseyn'in kanın alalım,
Tevekkeltü taalallah.

Özü öze bağlayalım,
Sular gibi çağlayalım,
Bir yürüyüş eyleyelim,
Tevekkeltü taalallah.

Açalım kızıl sancağı,
Geçsin Yezid'lerin çağı,
Elimizde aş bıçağı,
Tevekkeltü taalallah.

Mervan soyunu vuralım,
Hüseyn'in kanın soralım,
Padişahın öldürelim,
Tevekkeltü taalallah.

Pir Sultan'ım geldi cuşa,
Münkirlerin aklı şaşa,
Takdir olan gelir başa,
Tevekkeltü taalallah.