geri bildirim

benden yazar olmaz
kaynağın alıcıdan aldığı tepkilerdir. alıcı kesimin kaynağın iletisine verdiği yanıt olarak tanımlanabilir. kaynak ve alıcı süreç içerisinde yer değiştirerek alıcı-kaynak, kaynak alıcı durumuna geçer. ancak bu yer değiştirme alıcının kaynağa verdiği cevapla gerçekleşir. süreç içerisinde kaynak kullanılan oluklarla kendisine ulaşan cevabı ya da iletiyi algılar ya da daha sonra tekrar alıcıya göndereceği yeni iletileri, bu yansımadan aldığı uyarıları ölçüt olarak yeniden düzenler ve iletişimin etkinliğini arttırmayı amaçlar. kaynak kişinin süreç içerisinde kendisini kontrol etme imkanı verir. bu imkanı veren yansıma (geri bildirim) iletinin ve alıcının durum niteliklerine göre olumlu ya da olumsuz olarak kaynağa geri döner.

(bkz:olumlu geri bildirim)
(bkz:olumsuz geri bildirim)