halkçı gençlik

kolibandi
yeni oluşan bir gençlik örgütlenmesi.

kuruluş bildirgesi aşağıdaki gibidir :

Bilimin ve aklın önderliğinde düşünen, üreten ve uğraş veren bir demokratik kitle örgütü olarak Türkiye siyasetinin tüm sorunlarına çözüm üretme amacındaki Halkçı Gençlik (Halk-Genç) Atatürk'ün açmış olduğu yolun devamcısıdır. Cumhuriyet ilkelerinin sistematik olarak zayıflatıldığı ve insanların suskunluğa itildiği günümüz koşullarında gençliğin umutlarını, itirazlarını ve önerilerini yüksek sesle ifade edecek bir yapının gerekliliği artık yadsınamaz konumdadır.

Siyasal partiler düzeyinde tıkanmış ve durağanlaşmış Türkiye siyasetine; Cumhuriyet devriminden ilham alan üniversite gençliğinin üretkenliği ve yaratıcılığını taşımanın birçok problemin çözümüne bir adım daha yaklaşmak anlamına geleceği aşikardır.

Üniversitelerde örgütlenme anlamında zayıf kalmış Atatürkçü gençleri Türkiye siyaseti bağlamında edilgen konumdan etken konuma taşımak ve söz sahibi yapmak niyetindeyiz.

Üniversite gençliği bünyesinde, bilimsel bilginin ışığında, Türkiye'nin iktisadi, siyasi ve toplumsal sorunlarına çözüm üretme amacıyla tüm yurtsever gençlerin Cumhuriyet ilkeleri etrafında toplandığı bir oluşum yaratmak, ana gayemizdir.

Halkçı Gençlik üniversitelerde gençlerin özgür akademik çalışma yaparak teorik bilgiyi gerçeklikle buluşturabilecek bağlamın yaratımını yükümlenir. Bunun sahiplenmiş olduğumuz ideolojik mirasın tüketimi yerine bu mirasa katkı sunabilecek yegâne yol olduğunu savunur.

Ülkemizde ve dünyada emperyalistlerin dayattığı toplum düzeni ve sömürüye karşı mücadele edilecektir. Bu mücadele ekseninde ülkenin siyasi, kültürel, iktisadi ve askeri bağımsızlığı önemlidir. “Tam bağımsızlık” söylemi, hepimizin ülküsüdür.

Meşru dayanaklarını Cumhuriyet devrimlerinden alan, ayakları Anadolu coğrafyasına basan, ilerici insanlık birikimini sahiplenen, ürettiği çözümler ile Türkiye'yi tam bağımsızlığa taşıyacak Halkçı Gençlik bütün bu amaçlar doğrultusunda yola çıkmıştır. Cumhuriyet değerlerini ortak payda edinen bütün yurtseverleri bu yolda Halk-Genç'in yanında yürümeye davet ediyoruz!

Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye!
bu başlıktaki tüm anlamları gör