ihtiyat akçesi

kolibandi
devletlerin kıtlık, savaş ve doğal felaket gibi durumlarda kullanmak üzere kenara ayırdığı, bu durumlar dışında kullanılması yasak olan paradır.

türkiye'de bu para 40 milyar TL olarak Merkez bankası kasasında durmaktadır.

deyim yerindeyse devletin kefen parası olan bu birikimin son torba yasa ile hazineye devredilmesi söz konusu olmuştur. yani devlet kaynak bulmak için kefensiz gömülmeyi göze almış durumda.

ya ekonomik anlamda dibe vurmuş durumdayız ya da başka bir şeyler dönüyor. bilemiyorum artık.