insanın iletken olması

kolibandi
Türkiye`de onlarca yıl önce (gbkz: işkencehane)lerde ispatlanmış bir bilimsel gerçekliktir.

kanada da bu bilgiden yola çıkılarak (gbkz: ısıtmalı otobüs durağı) yapılmıştır.