izin isteyen personel tavrı

kolibandi
firmada çalışan personelin amirinden izin isterken aldığı tavırdır.

amir sert personel mülayim ise mırın kırın, süklüm püklüm olunur.

ama burada belirleyici olan personeldir. yırtık personel her şekilde yırtıktır.