kafası yeni geldi

okaliptusa küsen koala
çok farklı anlamlara gelen cümle.
bir madde kullanan kişinin maddenin ruh haline yeni büründüğü,
anlatılan mevzunun karşıdaki kişi tarafından geç anlaşıldığı,
sabah uyanan kişinin geç ayıldığı
gibi manaları vardır.