kantarı bozuk kantar gün gelir seni tartar

kolibandi
adaletin önemini vurgulayan bir atasözümüz.

atalarımız biliyormuş demek bir şeyleri, atalarımız görmüşler, sezmişler, anlamışlar ve uyarmaya çalışmışlar.