kız ile erkek arkadaş olamaz

kolibandi
1000 yıl öncesinin özlemi ile yanıp tutuşanların ısrarla savunduğu tezdir.

1000 dediğime bakmayın 1000 yıl öncesinde de saçını gördüm sen şöylesin denmiyordu bunlar diyor.

yastık yorgandan tahrik olunur denmiyordu bunlar diyor.

bunlar şimdi çok görünüyorlar. insanlık tehlikede yani.