pabucu dama atılmak

crvna zvzda
Selçuklu Devleti ile birlikte Türk-İslam devleti bünyesinde ortaya çıkıp, Osmanlı Devleti`nde de varlığını devam ettirmiş olan ` Ahilik Teşkilatı` içinde yapılan bir uygulamayla birlikte günümüze kadar gelen söz. O dönemlerde bir dükkandan ayakkabı almış olan vatandaş, eğer aldığı ürün ile ilgili bir memnuniyetsizlik duyarsa, teşkilata bağlı olan dükkanı şikayet edebilirdi. Ustalar ayakkabıyı inceleyip bir sorun olduğunu belirler ise ayakkabıyı yapan usta çağırılır, esnafın önde gelenlerinden kişiler ve yiğitbaşı huzurunda `kethüda` tarafından ikaz edilirdi. Bununla birlikte verilen ücretin vatandaşa iadesi sağlanır, sorunlu olan ayakkabı ise dama atılırdı. Damda bulunan ayakkabı sayısına göre o esnafın ustalığı göz önünde bulundurularak ona göre alışveriş yapılırdı.