resmi ideolojinin yayılmacılık politikası

kolibandi
Devletlerin siyasi yapılanmalarını güçlendirmek için yaptığı faaliyetlerin bütünüdür.

Siyasi erg ideolojisini yaymak için her platformda kendini gösterir. Toplumun değişik seviyelerinde değişik yöntemler kullanılır.

Mesela şu an öğretmenlerin (zorunlu) olarak çağırıldığı bir toplantı düşünün. Siyasileştirilen dini ritüellerden bazıları, yapılan konuşmalarda siyasi iktidarın tepe isminin sık sık zikredilerek onun mükemmelliği, tezlerinin evrenselliği vb. konulardan uzun uzun bahsedilir. Amaç ise öğretmenler aracılığı ile öğrencilere verilecek yön belirlenmeye başlar. Böylece politika en tabana kadar inip gelecek nesiller sekillendirilmeye çalışılır.

Yani dostlar yaşıyoruz bir şekilde.