simgecilik

eski türkiye sözlük
herhangi bir şeyi, kendisinden başka bir şeyle belirtme işlemi. simgecilik (sembolizm) çeşitli alanlarda kullanılan bir terimdir. örneğin, mantıkta belli harfler belli önermeleri simgeler. subay, yargıç, avukat vb kişilerin görev sırasında giydikleri özel giysiler birer simgedir.