tarihe not düşülecek tbmm çalışmaları

kolibandi
türkiye cumhuriyetinin kalbi olan tbmm de yapılan ya da yapılamayan çok önemli çalışmalardır.

arşiv niteliğinde ve sürekli güncel kalabilecek bir listedir.

+ kurtuluş savaşı
+Cumhuriyetin ilanı
+ Devrim yasaları
+ 1 mart 2003 savaş teskeresinin reddi.