confessions

benden yazar olmaz

Kurucu  · 17 Temmuz 2013 Çarşamba

  1. toplam anlam 25417
  2. takipçi 2
  3. puan 28547

proleter demokrasi

benden yazar olmaz
demokratik düşünce yapısıyla işleyen proleterya diktatörlüğü. ortada bir diktatöryel yönetim sözkonusudur ancak vatandaş hakları demokratik uygulanır. hatta burjuvaziyle iyi niyetli ilişkiler kurularak devlet yürütülür. `ortamı sosyalizme hazırlamak` da denebilir. yani toplumdaki herkes sosyalizmden hoşnut olacak konuma gelene değin bu modeli uygulamak yerindedir, marksist görüşe göre.

askeri demokrasi

benden yazar olmaz
demokratik rejime sahip bir ülkede, darbe sonrası askeri yönetim altında uygulanmaya çalışılan tek dönemlik sözde demokrasiye verilen ad. savaş dönemlerinde de görülebilen bu tip yönetimlerde genellikle, yasama askeri liderin, yürütme ordunun, yargı ise askeri mahkemelerin elinde olur.

faşizan demokrasi

benden yazar olmaz
son söz hakkının yöneticiye tanındığı sözde demokratik düzen. bir nevi meclisin halkın ta kendisi olduğu meşrutiyet de denebilir. diğer bir tanımlama şekli ise halkın seçtiğini sandığı bir yöneticinin, aynı halkı bir diktatör edasında gizli kapaklı veya ayan beyan kullanması durumu.

aristokratik demokrasi

benden yazar olmaz
yönetimin aristokrasi ve/veya burjuvaziye ait olduğu demokratik düzen. yönetim kadroları daima eğitimli ya da paralı kesimden seçilir; ister istemez bir süre sonra devletle milletin arası açılır ve durum ezen ezilen kavgasına döner. dönüverir. teokrasi ile benzer yanları vardır.