confessions

benden yazar olmaz

Kurucu  · 17 Temmuz 2013 Çarşamba

  1. toplam anlam 25495
  2. takipçi 2
  3. puan 28736

proleter demokrasi

benden yazar olmaz
demokratik düşünce yapısıyla işleyen proleterya diktatörlüğü. ortada bir diktatöryel yönetim sözkonusudur ancak vatandaş hakları demokratik uygulanır. hatta burjuvaziyle iyi niyetli ilişkiler kurularak devlet yürütülür. `ortamı sosyalizme hazırlamak` da denebilir. yani toplumdaki herkes sosyalizmden hoşnut olacak konuma gelene değin bu modeli uygulamak yerindedir, marksist görüşe göre.

askeri demokrasi

benden yazar olmaz
demokratik rejime sahip bir ülkede, darbe sonrası askeri yönetim altında uygulanmaya çalışılan tek dönemlik sözde demokrasiye verilen ad. savaş dönemlerinde de görülebilen bu tip yönetimlerde genellikle, yasama askeri liderin, yürütme ordunun, yargı ise askeri mahkemelerin elinde olur.