confessions

benden yazar olmaz

Kurucu  · 17 Temmuz 2013 Çarşamba

  1. toplam anlam 25495
  2. takipçi 2
  3. puan 28736

epistemeloji

benden yazar olmaz
bilgi bilimi. bilgi üzerine konuşmak demektir. bilginin ne olduğunu ve bilginin kuramını bize anlatır. epistemelojinin tam anlamıyla bir felsefe disiplini olarak kurulması 17. yüzyıl ingiliz filozofu (gbkz: john locke) ile olur. locke bilgi teorisi disiplinini temellendirmiştir, ancak bilgibilimi locke ile başlamaz. bunun başlangıcı eski yunana ve parmenides?e kadar sürer.

twitter mitingi

benden yazar olmaz
sosyal medya mitingi olarak türk siyasi hayatına girebilecek milenyum olgusu. çok ortamlı bir etkileşim olacağından mitingden ziyade her kafadan bir sesin çıktığı, antik yunanın açık hava forumlarının sanal hali olacağı kesin. yalnız nüfus 300 - 500 kişi değil, bildiğin mega perşembe pazarı.