confessions

benden yazar olmaz

Kurucu  · 17 Temmuz 2013 Çarşamba

  1. toplam anlam 25777
  2. takipçi 3
  3. puan 29133

proleter demokrasi

benden yazar olmaz
demokratik düşünce yapısıyla işleyen proleterya diktatörlüğü. ortada bir diktatöryel yönetim sözkonusudur ancak vatandaş hakları demokratik uygulanır. hatta burjuvaziyle iyi niyetli ilişkiler kurularak devlet yürütülür. `ortamı sosyalizme hazırlamak` da denebilir. yani toplumdaki herkes sosyalizmden hoşnut olacak konuma gelene değin bu modeli uygulamak yerindedir, marksist görüşe göre.