yök`e hayır üniversiteler bizimdir

kolibandi
12 eylül darbesinin üniversite ayağı YÖK`e karşı devrimci-demokrat-yurtsever üniversite öğrencilerinin yılmadan usanmadan dile getirdikleri şiardır.

yurdun hemen her yerinde üniversitelerde öğrenciler eylemler yaparak, forumlar-söyleşiler düzenleyerek yök denilen sistem kurumunun durumunu anlatmış ve anlatmaktadırlar.

yine yurdun bir çok yerindeki bu etkinliklere sistem sistemli olarak saldırmaktadır. dün yök`le problemi olduğunu söyleyenler, yökü ele geçirdiklerinde mazlumken nasıl zalime dönüştüklerini ispat etmişlerdir.

(bkz: 6 kasım 2015 istanbul üniversitesi yök protestosu)

(bkz: 6 kasım 2015 akdeniz üniversitesi yök protestosu)