confessions

benden yazar olmaz

Kurucu  · 17 Temmuz 2013 Çarşamba

  1. toplam anlam 25495
  2. takipçi 2
  3. puan 28736

lao tzu

benden yazar olmaz
isminin kelime anlamı `yaşlı-genç` olan lao tzu, `yaşlı filozof` olarak da bilinir. lao tzu insanın doğası gereği `iyi` olduğunu, kötülüğün ise arzular, tatminsizlik ve hırs gibi sapmalara yol açan uyumsuz sosyal etkileşimler ve aktiviteler sonucunda ortaya çıktığını savunur. insan doğasına ve yaşamın anlamına ilişkin öğretisi, ideal insanı simgeleyen `bilge`nin tanımlanmasına yöneliktir. lao tzu`nun `bilge`si gündelik konularda tarafsız kalır. o, su gibidir, her şeyi besler ama onlarla çatışmaya girmez. (lao tzu öğretisinde, rekabetin ve hırsla çabalamanın yıkıcı etkisi her fırsatta vurgulanır.) bilge, bebek gibidir, tüm potansiyeli ile sade ve mütevazi. o, erdemi temsil eder; dünyayı, insanı ve özdeki düzeni sever. ona göre, bilge kişi iyiyi ve kötüyü ayni olumlu tavırla karşılar. mal-mülk peşinde değildir, asıl kazancı verici oluşu ve verirken karşılık beklememesidir. fazlalıklarla, gösterişle, abartıyla ilgisi yoktur. lao tzu`nun düşünceleri temelde siyasi değildir, ancak sıkça medeniyetin tuzaklarina dikkat çeker ve kanunların sadece suçlular yaratmaya hizmet ettiğini savunur. (gbkz: tao te ching) lao tzu`nun tek yapıtıdır ve öğretisinin gelecek nesillere aktarılması gerektiği yönünde, öğrencisi yin hsi`nin ısrarları üzerine yazılmıştır. kitap iki bölümden oluşur: ilk 37 kısım tao (yol), 38`den sonraki kısım ise te (erdem)üzerinedir. tao te ching`de dini ve ruhani dogmalara rastlanmaz, ama bir `yol` kavramı işlenmistir. bilgelik ve erdem öğretisi olan tao te ching`in iletmek istediği mesaj basittir: lao tzu, yaşamın doğal ritmini vurgular ve insanlara özdeki sadeliği yaşama aktarabilmeleri yönünde öğütler verir. gurur ve gücün akılsızlığına, sessizliğin bilgisine dikkat çeker.

sucking my love

benden yazar olmaz
bir (gbkz: diamond head) şarkısı. sözleri;

over and under, do you go down to the sea
oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
sweet and timely caress, dear babe fulfillin` me

ı can feel her heart, it is beating down inside
oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
tasty, tasty, tasty, tasty

ınto her valley, all her charms taste of love
oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
fragrance of my dreams, yeah go down, take my love
oh yeah, yeah

taste my bitter wine, cos there`s something boiling up inside
oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
tasty, tasty, tasty, tasty

faster......love....
make me go.....
shoot me
faster, faster

love, sucking my love
oh lord, sucking my love
oh lord, sucking my love

esenlik bildirisi

benden yazar olmaz
bir (gbkz: ismet özel) şiiri.

bir şehrin urgan satılan çarşıları kenevir
kandil geceleri bir şehrin buhur kokmuyorsa
yağmurdan sonra sokaklar ortadan kalkmıyorsa
o şehirden öcalmanın vakti gelmiş demektir

duygular paketlenmiş, tecime elverişli
gövdede gökyüzünü kışkırtan şiir sahtedir
gazeteler tutuklamış dünya kelimesini
o dünyadan, o şiirden öcalmalı demektir

ölüm gelir, ölüm duygusuna karşşı saygısız
ve zeka babacan tavrıyla tiksinti verir
söz yavan, kardeşlik şarkıları gayetle tıkız
öcalınmazsa çocuklar bile birden büyüyebilir

yargı kesin: acı duymak ruhun fiyakasıdır
kin, kusturur insanı; adına çıdam denir
susulunca tutulan çetele simsiyahtır
o siyah öcalmakcasına gür ve bereketlidir

vandal yürek! görün ki alkışlanasın
ez bütün çicekleri kendine canavar dedir
haksızlık et, haksız olduğun anlaşılsın
yaşamak bir sanrı değilse öcalınmak gerektir.