confessions

okaliptusa küsen koala

Kurucu  · 14 Eylül 2014 Pazar

  1. toplam anlam 2340
  2. takipçi 2
  3. puan 3810

e-fatura

okaliptusa küsen koala
abone ile hizmet sağlayıcı (banka, gsm operatörü ve saire) arasında olanı içim ilk başlarda tercih edenlere cuzi bonuslar önerilen ancak yavaş yavaş hizmet sağlayıcıların matbu fatura için ücret talep etmeye başlaması ile geçişi adeta zorunlu kıldığı fatura çeşididir.

abone ile hizmet sağlayıcı arasında olmayan çeşidi ise 2012/99421 seri no.lu vergi usul kanunu tebliği uyarınca madeni yağ lisansı sahipleri ile kolalı
gazoz, alkollü içecek ve tütün ürünlerini imal, inşa ve ithal eden mükellef gruplarına zorunlu kılınmıştır.

e-fatura ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlardan bazılar:

* e-fatura düzenlemek zorunda olunulan mükellefe karşı matbu fatura düzenlenmesi halinde söz konusu fatura hiç düzenlenmemiş sayılmaktadır.
* e-defter uygulamasını kullanabilmek için e-fatura uygulamasını kullanmak zorunludur.
* merkezi ülke dışında bulunan şirketler düzenlemiş oldukları e-faturalar ile ilgili verileri yurt içinde depolamak ile yükümlü olup yurt dışında yedekleme yapabilirler.

ayrıca, ilginç bir şekilde genellikle kendi yazılımını dayatmakta ısrar eden devletimiz, firmalara gelir idaresi başkanlığı tarafından incelenmek ve onaylanmak şartı ile kendi yazılımlarını geliştirme ve kullanma hakkı tanımıştır.

her ne olursa olsun yaygınlaşması ve herkese zorunlu kılınması ile okunaksız yazılan faturalar ve benzeri durumlarda ortaya çıkan hatalı faturayı iptal edip yeniden fatura düzenleme işini ortadan kaldıracak ve ayrıca takip işini bilgisayara devredeceğinden muhtemelen naylon faturalara karşı ciddi bir önlem teşkil edecektir. (sonuçta alım faturaları ve satış faturaları üzerinden otomatik olarak stok takibi yapabilecek bir sistem kurmak zor bir şey değil)
2 /