bir ulusu yok etmek için önce dilini yok ediniz

kismi yuk
Kültür emperyalizminin yok edici zihniyetini özetleyen sözdür.

Ekonomik, sosyal ya da savaş stratejileri ile yok edilemeyen uluslara uygulanan emperyal şiddetin en yumuşak saldırı şeklini ifade eder.
Boğaziçi üniversitesinin bir yerinde bu yazının İngilizce yazdığı söylenir hep. Eğer öyleyse çok yazık.
baybars
Kaleyi dıştan fethedemeyenlerin içten atağa geçmesini kısaca dile getiren tespit. Dilinden sıyrılan milletin asimile süreci hızlanır.