bir ulusu yok etmek için önce dilini yok ediniz

baybars
Kaleyi dıştan fethedemeyenlerin içten atağa geçmesini kısaca dile getiren tespit. Dilinden sıyrılan milletin asimile süreci hızlanır.
bu başlıktaki tüm anlamları gör