bükreş antlaşması

okaliptusa küsen koala
1806 ile 1802 yılları arasında cereyan eden osmanlı - rus savaşını sona erdiren bir antlaşma olarak adından da belli olduğu üzere bükreş'te imzalanmıştır. zoraki bir antlaşmadır. rusya, diğer avrupa devletleri ile sorunları olduğu için antlaşmaya razı olmuş, osmanlı ise yıllarca süren savaşlardan yorgun düştüğü için antlaşmaya yanaşmıştır. bu koşullarda antlaşma yine de rusya'nın kazanımlarının göze çarptığı bir antlaşmadır.