dünya nüfusunun 100 yılda 4 kat artması

benden yazar olmaz
her yeri apartmanlarla doldurup tüm hayvan ve bitki türlerini yok edip kelimenin gerçek anlamıyla yamyam gibi birbirimizi avlamaya başlayacağımız zaman idrak edebileceğimiz mühim hatanın başlangıcı. yapılan araştırmalar, dünyanın tüm dengelerini koruyarak dünya üzerinde yaşayabilecek maksimum insan sayısının 600 ila 700 milyon arası insan olduğunu söyleyedursun biz 2025 yılında 12 buçuk milyar olmanın peşinden gidelim. bu şekilde pervasızca bindiği dalı kesen bir ırk... tarihin başından beri yarattığı her şey ile beraber sorgulanmalıdır.