öğretmenim sınava çalışabilir miyiz

kolibandi
Sınavına 1 - 2 SAAT kalmış ve belki de o ana kadar sınavla ilgili kalem oynamamış öğrenci(ler)nin öğretmenden talebidir.
Öğretmenin kendi sınavına konu yetiştirme derdi yoksa ders çalışma hevesli bu öğrencileri kırmaz izin verir.