alüvyon yelpazesi

okaliptusa küsen koala
çoğunlukla kuzey amerika ve himalayalar gibi dağlık alanlarda, dağlardan eriyen karların ya da çığların sürüklediği topraklar ile oluşan, kurak ve yarı kurak iklimlerde gözlemlenen moloz ve tortu birikimleridir.