doğru ideoloji ya da yanlış ideoloji yoktur

benden yazar olmaz
bir louis althusser sözü.
toplumsal ilişkiler içerisinde birey, toplumsal ile arasındaki ilişkilendirmeyi yapabilmek için kendisini konumlandırma gereği duyar. bu noktada da, ideoloji ortaya çıkar. oysa, doğru ve yanlışı kuramsal bir gerekçe ile temellendirmek gerekir ki, hayali tasarım bu temellendirmeden önce gelir. dolayısı ile,
"doğru ya da yanlış ideoloji diye bir şey olmaz".
okaliptusa küsen koala
saygıdeğer bir şahsın fazla uçuk kaçık olan önermesidir. kanımca "kişisel özellikler tek bir tornaya indirgenemez zira kişinin öznelliği vardır" demek istemiş ancak eksik kalmaktadır. zira toplumun genel kabul gördüğü iyi - kötü, doğru - yanlış gibi olgular vardır.