galata kulesi

emrettin
ihtişamına rağmen etrafına yapılmış ucubeler yüzünden net görülemeyen eserimiz. etrafında acil dönüşüm şart.
yusufk78
cenevizliler tarafından inşa edilmiş olan bir gözlem kulesi. istanbul`da yer alır, etrafında bulunan semte isim babalığı yapmaktadır.
(bkz: kuledibi)
benden yazar olmaz
1349 yılında cenovalılar tarafından galata`yı çevreleyen surların başkulesi olarak inşa edilmiştir. başlangıçta isa kulesi olarak adlandırılan kule osmanlılar döneminde zindan ve gözlemevi olarak kullanılmıştır.
bir ipte iki cambaz
528 yılında Bizans İmparatoru Anastasius tarafından Fener Kulesi olarak inşa edilen ve İstanbul?un Galata semtinde yer alan ve şehrin en önemli sembolleri arasında olan kule. Galata adının kökenleri konusunda da türlü türlü söylenceler var; Bizans Sarayı?na ait keçi sürülerinin otlaklarının bulunduğu yamaçlarda sağılan süt anlamına gelen ?gala? dan türemiş olduğu bunlardan biridir. Diğeri ise Trakya kökenli Galat-Gol-Kelt?lerin dillerinde yarımada veya burun anlamına gelen bir sözcük olduğudur. Bir başkası da İtalyanca cala (küçük körfez) veya calata (Ceneviz lehçesinde merdiven) sözcüğünden kaynaklandığı yolunda. Evliye Çelebi?nin yazdığı Seyahatname?de ise, Galata taraflarının çayırlık ve mahsuldar köylerle çevrili olduğundan bahsedilmektedir. Bu bölgede yaşayanlar Galata?da hayvanlarını otlatır, hayvanların sütlerini zamanın kralına verirlermiş. Bu sütün lezzeti nedeniyle de o bölgeye, Yunan dilinde süt dendiği söylenen Galata adı verilmiş.