hollanda

bor
Meşruti monarşi ile yönetilen topraklarının büyük kısmı, Kuzeybatı Avrupa`da; çok az bir kısmı Karayipler`de bulunan ülke.