kültür baskın ideolojinin uygulandığı ortak duygudur

benden yazar olmaz
haklılık payı yüksek bir cemmen sense sözüdür. altyapı (makineler, üretim araçları, üretim ilişkileri) hesaba katıldığı zaman, egemen güçlerin kendi kültürlerini oluşturmaları ve bunu ideoloji haline getirmeleri, hemen hemen dünyanın her yerinde karşımıza çıkan bir durumdur; gerçekliktir.