marksizm

kolibandi
özgün bir siyasal felsefe akımı, tarihin diyalektik materyalist bir yorumuna dayanan ekonomik ve toplumsal bir dünya görüşü, kapitalizmin Marksist açıdan çözümlenmesi, bir toplumsal değişim teorisi, Karl Marx`ın ve Friedrich Engels`in çalışmalarından çıkarılan insanın özgürleşmesiyle ilgili bir düşünce sistemidir.

Marksizm bir öğreti olarak siyasal, ekonomik ve felsefi bir bütünlük içerir. Marksizm, ideolojik alanda esas olarak sınıflar savaşımı teorisini ortaya atan ve bu savaşımın zorunlu sonucu olarak (proletarya diktatörlüğü)ne ve oradan da toplumsal eşitlik ve özgürlük dünyası (komünizm)e varılacağını öngören bir öğreti olarak tanımlanır.

http://tr.wikipedia.org/wiki/Marksizm