proje raporu yazmak

bir ipte iki cambaz
projede çalışılan süreç içerisindeki aksaklıklar, sürede istenmeyen uzamalar da göz önünde bulundurularak, çalışılan proje çalışması sonucu elde edilen verilerin kapsamlı bir şekilde ele alınarak değerlendirilmesi ve bir sonuca bağlanarak değerlendirme kuruluna sunulmak üzere hazır hale getirilmesi işidir.