protestan ahlakı ve kapitalizmin ruhu

okaliptusa küsen koala
max weber'in protestan ahlak ile kapitalizmin örtüştüğünü ileri sürdüğü makale çalışması. weber'in açıkça sorduğu soru şudur: "kapitalizm neden dünyanın başka bir yerinde değil de batıda yeşermiştir?". yanıtı da yine kendisi vermiştir: "batı toplumunda dünyanın hiçbir yerinde görülmedik bir biçimde servet biriktirme tutkusu vardır". bu noktada weber'in iddiası bu tutumun protestanlıktan devşirilmiş olduğudur.

max weber

okaliptusa küsen koala
1864 ile 1920 yılları arasında yaşamış olan alman düşünür, sosyolog ve ekonomist. italya'da bir dergide yayınlamış olduğu protestan ahlakı ve kapitalizmin ruhu makalesi geniş ses getirmiştir. birbirine zıt akımlardan etkilendiği ve bunları sentezlemeye çalışırken içsel çatışmalar yaşadığı açıktır. annesi koyu bir dindar olmasına rağmen dine inanmadığı açıktır ancak buna karşın kant ahlakının izlerini taşıyan bir düşünürdür.

emilie durkheim

okaliptusa küsen koala
1858 ile 1917 yılları arasında yaşamış olan fransız sosyolog. toplumsal düzen ve toplumsal dayanışma konularına eğilmiştir. sosyoloji kelimesini ilk kullanan kuramcılardan biridir. sanayi toplumu ile birlikte kişilerin uzmanlaşmaya gittiğini ve bu açıdan dayanışmanın kaçınılmaz olduğunu savunur.