prometheus

kismi yuk
insanlık için ateşi çalmış ve tanrı sıfatını haketmiş tanrıdır.

o gün bügündür insanlık için o ateşi saklayanlar güzel yürekli insanlar vardır.

olympe de gouges

benden yazar olmaz
1748 ile 1793 yılları arasında yaşamış olan aktivist.

tiranlığa karşı çıkan, eşit yurttaşlığı savunan, fransız sömürgelerindeki kölelerin özgürleştirilmesi için mücadele veren bir kişidir. döneminde fikirleri anlaşılamamış, giyotinle idam edilmiştir.

sevilen kişiye benzeme isteği

benden yazar olmaz
bir istekten ziyade, çift taraflı olarak kendin olmaktan çıkmadan ortayı bulmak, birbirinden bir şeyler kazanmak haline geldiğinde tadından yenmeyecek bir istektir. bir insanla yaşıyorsanız farkında olarak ya da olmayarak etkiliyor ve etkileniyorsunuz zaten. yapıcı olduğu zaman güzel, yıkıcı olduğu zaman kabir azabı gibi bir şeydir.